انتقال خطوط STM1

خطوط STM1 چیست ؟

خطوط STM1 از خطوط اینترنت با قابلیت انتقال دیتا با پهنای باند بالا می باشد که دریافت این خطوط و خدمات مربوط به آن متاسفانه در هر مکانی مقدور نمی باشد .

 

4

 

شبکه JSP چگونه این خطوط را انتقال می دهد ؟

اما خوشبختانه با ارائه راهکارهای مبتنی بر بستر وایرلس می توان این خطوط را بسیار اصولی به مکانهای مورد نظر انتقال داد . باید در نظر داشت که در انتقال از کیفیت این خطوط کاسته نشود پس بنابراین ارائه راهکار در این زمینه مستلزم دانش فنی بالا در کنار تجربه می باشد که خوشبختانه مهندسین شرکت شبکه JSP با در اختیار داشتن این دو مهم توانایی بسیاری در ارائه راهکار در این زمینه درارا می باشند