ایجاد چتروایرلس (HotSpot)

شبکه JSP چگونه یک چتر وایرلسی ارائه می دهد ؟

امروزه ارائه اینترنت به صورت WiFi در ادارات ، سازمان ها و حتی اماکن عمومی به صورت امری واجب و ضروری تبدیل گردیده است . تا جایی که عدم ارائه این سرویس به نوعی ضعف محسوب می گردد ، از طرفی ارائه این سرویس و خدمت به صورت افسار گسیخته و بدون مدیریت لازم و مقبول گاها موجب ضرر و خسران می گردد .

5

به همین دلیل شرکت شبکه JSP با ارائه چتر وایرلسی در اماکن مختلف با شرایط متفاوت ، راهکارهای فراوانی ارائه می دهد تا طبق آن ها بتوان هم یک چتر وایرلسی پایدار و مناسب در محیط داشت و هم بتوان نیازهای مدیریتی مشتریان را برآورده نمود .

مزایای استفاده از چتر وایرلسی ( Hotspot ) :

از مزایای استفاده چتر وایرلسی در محیط های مختلف می توان به صرفه جویی در هزینه های مختلف اشاره نمود ، همچنین مدیریت متمرکز بر کاربران و یکپارچه نمودن سیستم ها از دیگر مزایای مهم استفاده از این راهکار می باشد .

 

6